วันเสาร์ | 08.00 – 20.00 น

Sundays | 9AM – 10PM

$500 in chips