วันเสาร์ | 08.00 – 20.00 น

วันอาทิตย์ | 09.00 – 22.00 น

$500 ในชิป