Thông cáo báo chí / Ngày BBQ Quốc gia tại Everett & Jones

Ngày 16 tháng 7 là Ngày BBQ Quốc gia và một trong những nhà hàng đồ nướng nổi tiếng nhất Vùng Vịnh có rất nhiều điều để kỷ niệm trong năm nay. Năm mươi năm trước, Dorothy Everett đã thành lập nhà hàng Everett & Jones BBQ đầu tiên ở Oakland. Qua nhiều thập kỷ, nhà hàng đã mở rộng đến sáu địa điểm trên khắp Vùng Vịnh. Và vào tháng 7 năm ngoái, Everett & Jones đã khai trương địa điểm mới nhất – lần này là mở rộng sang Vịnh Bắc tại Graton Resort & Casino.  Xem Shamar Cotton, cháu trai của Dorothy, thảo luận về Ngày BBQ Quốc gia và các món trong thực đơn mới của Everett & Jones trên KGO ABC7.

Quay lại tất cả các mục báo chí