The wellness of our guests and team members is our ultimate priority. Please read our health and safety guidelines below:

  • अनुहार मास्कहरू: All guests are strongly encouraged to wear a face mask.
  • लगातार सफाई: खेल र खाने क्षेत्रहरू सहित सबै सार्वजनिक स्थानहरूमा सफाई र कीटाणुशोधनको आवृत्ति वृद्धि गरिएको छ, बारम्बार, उच्च सम्पर्क सतहहरूमा जोड दिइन्छ।
  • हात सेनिटाइजिंग: हात सेनिटाइजर प्रबन्धकहरू सम्पत्ती भर कुञ्जी क्षेत्रमा सहज रूपमा अवस्थित छन्।
  • २१ र अधिक नीति: सबै अतिथिहरू २१ बर्ष वा माथिको हुनुपर्छ ग्र्याटन रिसोर्ट र क्यासिनोमा प्रवेश गर्न, यसमा होटेल र सबै रेष्टुरेन्टहरू सामेल छन्।