Ang kagalingan ng aming mga bisita at miyembro ng koponan ang aming pangunahing priyoridad. Mangyaring basahin ang aming mga alituntunin sa kalusugan at kaligtasan sa ibaba:

  • Mga Maskara sa Mukha: Ang lahat ng mga bisita ay mahigpit na hinihikayat na magsuot ng face mask.
  • Madalas na Paglilinis: Ang dalas ng paglilinis at pagdidisimpekta ay nadagdagan sa lahat ng mga pampublikong puwang, kabilang ang mga gaming at mga lugar ng kainan, na may diin sa madalas, mataas na mga contact sa ibabaw.
  • Paglinis ng Kamay: Ang mga dispenser ng hand sanitizer ay maginhawang matatagpuan sa mga pangunahing lugar sa buong pag-aari.
  • 21 at Higit sa Patakaran: Lahat ng mga panauhin ay dapat na 21 taong gulang pataas upang makapasok sa Graton Resort & Casino, kasama dito ang hotel at lahat ng mga restawran.