The wellness of our guests and team members is our ultimate priority. Please read our health and safety guidelines below:

  • Mga Maskara sa Mukha: All guests are strongly encouraged to wear a face mask.
  • Madalas na Paglilinis: Ang dalas ng paglilinis at pagdidisimpekta ay nadagdagan sa lahat ng mga pampublikong puwang, kabilang ang mga gaming at mga lugar ng kainan, na may diin sa madalas, mataas na mga contact sa ibabaw.
  • Paglinis ng Kamay: Ang mga dispenser ng hand sanitizer ay maginhawang matatagpuan sa mga pangunahing lugar sa buong pag-aari.
  • 21 at Higit sa Patakaran: Lahat ng mga panauhin ay dapat na 21 taong gulang pataas upang makapasok sa Graton Resort & Casino, kasama dito ang hotel at lahat ng mga restawran.