เก็บของใช้ส่วนตัวและเตรียมพร้อมสำหรับวันพักผ่อนและผ่อนคลาย