Mamahinga sa aming sauna na may gawa sa kahoy na may linya.