คาสิโนโฮสต์
ying.vanags@gratonresortcasino.com
 
ภาษา: ภาษาจีนกลาง